Szüneteltetnünk kell minden egyházi alkalmat

„Legyetek józanok, hogy imádkozhassatok!” 1 Péter 4,7.

A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége az alábbi kéréssel fordult hozzánk:  

  • Kérik, hogy a további intézkedésig szüneteltessünk minden egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmációelőkészítést, tanfolyamokat, közösségi alkalmat és egyéb csoportos foglalkozásokat. Így az elindult ALPHA kurzusunkat most abba kell hagynunk, amint lehet fogjuk folytatni.
  • Kérjük, hogy a lelkészeket telefonon, vagy emailben keressék.
  • Kérjük, hogy temetésekkor csak a szűk család vegyen részt a szertartáson.
  • Tájékoztatásul hírt adunk arról, hogy az érdeklődők számára a Nagykanizsai Reformátusok facebook oldalon, a „reformatuskanizsa” youtube csatornán, valamint a reformatuskanizsa.hu oldalon elmélkedéseket, imádságokat fogunk megosztani.
  • Természetesen online módon tartunk bibliaórát csütörtökön este 18 órakor, valamint ugyancsak online fogjuk közvetíteni az istentiszteleteinket vasárnaponként délelőtt 10 órától.
  • Ezen kívül szeretettel ajánlom a minden egyháztagunk figyelmébe, hogy a huhonlapunkon minden reggel online áhítat lesz, továbbá vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítenek.
  • Kérjük a testvéreket, tartsanak otthoni könyörgéseket és imádságokat.
  • Kérjük a családokat, hogy nyújtsanak egymásnak segítséget gyermekeik megőrzésében.
  • Kérjük testvéreinket, valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be.
  • Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

Isten legyen őrző Pásztorunk!

Kérjük támogassa gyülekezetünk értékteremtő szolgálatát

Egyházfenntartói járulék és adományok

Szeretettel és hálás szívvel fogadjuk a testvéreink adományait, mellyel gyülekezetünk szolgálatát támogatják. Adakozásra továbbra is lehetőség van átutalással is. Kérjük, hogy átutalásnál a befizető(k) személyét és az utalás pontos célját (pl. egyházfenntartói járulék, adomány egy bizonyos célra, vagy szabadon felhasználható adomány, ún. „Isten dicsőségére”) a közleményben mindig szíveskedjenek feltüntetni. Ahol egy utalásban több családtag nevében is történik befizetés, kérjük, hogy mindig egyértelműen jelöljék a családtagokat is.

Nagykanizsai Református Egyházközség bankszámlaszáma: 

10918001-00000019-25170005

Szüneteltessenek minden egyházi alkalmat

Legyetek józanok, hogy imádkozhassatok! (Péter első levele 4. fejezet 7. vers)
Kérjük, hogy további intézkedésig szüneteltessenek minden egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmációelőkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, egyházi testületi üléseket (egyházmegyei tanács, közgyűlés, zsinati tanács, zsinat, presbiteri ülés), a gyülekezetekben esedékes canonica vizitációkat, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.
Kérjük, hogy a lelkészi hivatalban telefonügyeletet tartsanak. Az egyházközségek az adminisztrációt online intézzék.
Kérjük, hogy temetésekkor csak a szűk család vegyen részt a szertartáson.
Kérjük, hogy a konferenciatelepek ne fogadjanak gyülekezeteket, vendégeket.
Kérjük a gyülekezeteket, hogy ha módjuk van rá elmélkedéseket, imádságokat osszanak meg tagjaikkal.

Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a reformatus.hu honlapunkon minden reggel online áhítatot tartunk, továbbá vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítünk. Kérjük, figyeljék a reformatus.hu oldalt, ahol folyamatos tájékoztatást adunk.
Kérjük a hívőket, tartsanak otthoni könyörgéseket és imádságokat. Kérjük a lelkészeket, hogy lássák el őket segítő anyagokkal.
Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.
Kérjük gyülekezeteink fiataljait, hogy – akár a helyi önkormányzattal együttműködve, akár a gyülekezet szervezésében – segítsenek az idős gyülekezeti tagoknak a szükséges bevásárlásokban.
Kérjük a fiatal családokat, hogy nyújtsanak egymásnak segítséget gyermekeik megőrzésében.
Kérjük testvéreinket, valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.
A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége
Budapest, 2020. március 16.

Powered by Hotel Presidentterme